APVA parama "Taršus automobilis"

Paskelbė salasta 2021.01.02 0 Komentarai

Taršaus automobilio atsisakymo akcija. Visa oficiali informacija čia:
Priemonės tikslas - paskatinti fizinius asmenis atsisakyti taršių automobilių ir naudotis visuomeniniu transportu ir kitomis alternatyviomis mažiau taršiomis judumo priemonėmis.
Pareiškėjas - Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti ir kuris:
    Iki prašymo pildymo datos buvo  M1 klasės transporto priemonės valdytoju ne mažiau kaip 12 mėnesių;
    Transporto priemonės techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d. arba iki 2020 m. kovo 13 d. (dabartiniu metu gali būti negaliojanti arba tinkama sena transporto priemonė su galiojančia technine apžiūra);
    Transporto priemonė iki prašymo pildymo datos ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre;
    Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Transporto priemonių tvarkytojų sąrašą rasite čia: Atliekų tvarkytojų valstybės registre adresu atvr.aplinka.lt);
    Transporto priemonei išduotas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas (toliau – ENTP);
    Transporto priemonė išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su  ENTP;
    Transporto priemonė sunaikinta ne anksčiau, kaip 2019 m. spalio 17 d.;
    Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu VIN gali būti kompensuojama tik vieną kartą;
    Bendras išmetamas CO2 kiekis senajam automobiliui nėra taikomas.
Reikalavimai naujai įsigyjamiems  metiniams viešojo transporto bilietams, elektriniam mopedui arba motociklui, elektriniam ar paprastam dviračiui, elektriniam paspirtukui/Pareiškėjui
    gali įsigyti kelis tų pačių metinių viešojo transporto bilietų ir/arba mažiau taršių judumo priemonių vienetus;
    Pareiškėjas, įsigijęs elektrinį mopedą ar elektrinį motociklą, savo vardu jį turi įregistruoti VĮ Regitra;
    Pareiškėjo, įsigijusio elektrinį mopedą ar elektrinį motociklą, registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data, kuro rūšis;
    Parama teikiama tik pirmą kartą Lietuvoje registruotiems elektriniams (L1e klasės)  mopedams ar elektriniams (L3e klasės) motociklams;
    Įsigyti elektrinis mopedas ar elektrinis motociklas su tuo pačiu identifikavimo numeriu VIN, paprastas dviratis, elektrinis dviratis ar elektrinis paspirtukas gali būti kompensuojami tik vieną kartą;
    Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui elektrinio mopedo ar elektrinio motociklo, už kurią skirta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos;
    Pareiškėjas turi pateikti išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus: Pareiškėjo vardu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą arba sąskaitą faktūrą su privalomais rekvizitais ir mokėjimo kvitą arba pavedimo kopiją.
    Pareiškėjas įsigijęs elektrinį dviratį, įprastą dviratį ar elektrinį paspirtuką turi pateikti gamintojo techninę specifikaciją, patvirtinančią įsigytos priemonės atitikimą tinkamoms išlaidoms.
Kompensacinė išmoka
Maksimali kompensacinės išmokos suma vienam Pareiškėjui ne didesnė nei 1000 Eur. Kompensacinės išmokos suma bus apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas, neviršijant maksimalių išlaidų sumų kiekvienam įsigytam vienetui.
Tinkamos išlaidos
Maksimalios išlaidų kompensacijos sumos pagal tinkamų išlaidų kategorijas:
    ne daugiau 310 eurų už Vilniaus miesto metinį bilietą;
    ne daugiau 275 eurai už Kauno miesto metinį bilietą;
    ne daugiau 260 eurų pareiškėjui už Klaipėdos miesto metinį bilietą;
    ne daugiau 1000 eurų už elektrinį (L1e klasės) mopedą ar (L3e klasės) elektrinį motociklą;
    ne daugiau 700 eurų už elektrinį dviratį;
    ne daugiau 400 eurų už įprastą dviratį ar elektrinį paspirtuką.

Prašymai bus priimami kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau nei iki 2021 m. vasario 1 d. Vėliau pateikti prašymai nepriimami.
Informacija teikiama:
pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00 ,
penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45
Konsultacija  tel. 8 667 62189