Grąžinimo taisyklės

Prekių grąžinimo sąlygos:

Norint žemiau nurodytais atvejais grąžinti prekę mums atgal, reikia informuoti el. paštu info@salasta.lt.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje nustatyta tvarka.

Tinkamos kokybės prekės grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Internetu pirktos kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo pirkėjui dienos.

Grąžinant tinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę).

prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris Jums pateikiamas kartu su preke.

Prekėms suteikiama 24 mėn. kokybės garantija, jei prekės garantiniame lape nenurodyta kitaip. Norėdamas ja pasinaudoti, pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. Elektroninė ginčų sprendimo platformą ec.europa.eu/odr/

Jeigu turite daugiau klausimų dėl prekių grąžinimo, galite kreiptis el. paštu info@salasta.lt arba telefonu +370 630 07962.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba